Medlem Ofte stillede spørgsmål

Pension

Overenskomstpension Overenskomstpension er en opsparingspension Arbejdsgiveren indbetaler 17,3% (1993-gruppen dog 19,8%) af den pensionsgivende løn til Lærernes Pensionskasse (LP) Som nyansat modtager du ca. 3 måneder efter første indbetaling en ”velkomstpakke” fra LP. Læs materialet grundigt igennem – og sørg for at udfylde og returnere de nødvendige bilag snrarest muligt. Det kan få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis du ikke får det gjort. Forsikringsdel og pensionsafkast er afhængigt af individuelle valg, forrentning og investering. Derfor kan Vejle Lærerkreds ikke rådgive i forhold til overenskomstpension. Kontakt Lærernes Pensionskasse, medlemsservice 3917 6821 for rådgivning. Du kan finde relevante oplysninger og få adgang til dit depot via Lærernes Pension Tjenestemandspension Tjenestemandspension er en tilsagnspension Lærere mf. i ”den lukkede gruppe” har tilsagn om tjenestemandspension fra Staten. Tjenestemandspension bliver beregnet på baggrund af antal hele pensionsår og indplacering i statens pensionsgivende skalatrin på afskedigelsesdage. Jo flere pensionsår og højere skalatrin – jo større pension. Vær opmærksom på at visse af vore lokalt aftale løntillæg veksles til pensionsgivende løntrin på den sidste dag i ansættelse. Det er derfor vigtigt at bevare disse tillæg til afskedigelsesdagen – også selvom denne dag måske blot ligger én måned inde i et nyt skoleår.