Kontingent

Kontingentet opkræves forud og opkræves via PBS

Lærere og børnehaveklasseledere (fraktion 1+2): 485,- kr. pr. måned, heraf går 223,- kr. til DLF og 262,- kr. til kredsen.

Pensionister (fraktion 4) 588,- kr. halvårligt, heraf går 75,- kr. til DLF og 23,- kr. til kredsen. Opkræves 2 gange årligt (januar og juli).

Særlige medlemmer (fraktion 6) 720,- kr. halvårligt, heraf går 588,- kr. til DLF og 132,- kr. til kredsen. Opkræves 2 gange årligt (januar og juli).

Kontingentet opkræves kvartalsvis i månederne januar, april, juli og oktober af DLF centralt.


Det er muligt at søge kontingentnedsættelse, f.eks. i dagpengeperioden ved barsel eller ved arbejdsløshed.