Pensionister

Pensionister, aktiviteter mm.

Udvalget er ansvarligt for at planlægge og gennemføre møde- og arrangementsvirksomhed for medlemmer af fraktion 4. Udvalget arbejder ved planlægning og gennemførelse af ovennævnte under de af kredsstyrelsen besluttede retningslinier.