Pensionister

Pensionister, aktiviteter mm.

Udvalget er ansvarligt for at planlægge og gennemføre møde- og arrangementsvirksomhed for medlemmer af fraktion 4. Udvalget arbejder ved planlægning og gennemførelse af ovennævnte under de af kredsstyrelsen besluttede retningslinjer. Udvalget består af Formand, Trine Fyn Rafaelsen og medlemmerne Lone Rode Pedersen, Stine Preston, Else Antonsen og Lis Ajer.