Medlem Ofte stillede spørgsmål

Løn i sommerferie

Som nyuddannet vil du opleve, at du står i et vadested mellem SU og løn. Læs her, hvordan du skal forholde dig

Når du har afsluttet din eksamen på seminariet, og du er dimitteret som lærer, opstår der et hul i dit indtægtsgrundlag.

Som bekendt ophører SU med udgangen af maj måned med en udbetaling for juni. Hvis du for eksempel dimitterer i slutningen af juni og først kommer i ansættelse den 1. august, betyder det, at ikke har indtægt i juli måned. Hvis du som nyuddannet og bagudlønnet ansættes den 1. august eller senere i august, vil den første løn også først blive udbetalt med udgangen af august måned.

Derfor skal du være opmærksom på, at du enten skal ud og finde et arbejde i juli, eller straks skal melde dig ledig for at blive berettiget til at modtage kontanthjælp i juli måned. Kontanthjælpen udbetales ligesom løn bagud sidste hverdag i måneden. Der udbetales dog et mindre beløb ved ledighedens påbegyndelse, og hele hjælpen er som hovedregel tilbagebetalingspligtig.

Det er Danmarks Lærerforenings politik, at der lokalt skal indgås aftale om, at du som nyuddannet skal ansættes fra og med den 1. juli, så du er sikret en løn for juli måned, og nogle steder i landet er det lykkedes at indgå en sådan aftale med kommunen.

Kontakt din lokale kreds af Danmarks Lærerforening for yderligere oplysninger.

Husk A-kassen

Du er vigtigt, at du melder dig ind i a-kassen (dlf/a) senest 14. dage efter afsluttet eksamen.

Når du er optaget i dlf/a som dimittend, kan du først begynde at modtage dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning (karensmåned). Da dagpenge i modsætning til SU udbetales bagud, kan der med karensmåned og de faste dagpengeperioder gå op til otte uger, fra du afslutter uddannelsen til a-kassen må udbetale dagpenge. De fleste dimittender opnår dog, også selvom de har fået arbejde fra skolens start, ret til dagpenge i en kortere periode.

Er du ved dimissionen medlem af en anden a-kasse, skal du kontakte dlf/a for at blive overflyttet med dimittendrettigheder – også her gælder fristen på 14 dage. Du vil i den situation normalt allerede have mulighed for at få dagpenge fra første ledige dag efter uddannelsens afslutning.

Hvis du ønsker udbetaling af dagpenge fra a-kassen, skal du melde dig ledig på det kommunale jobcenter fra den første ledighedsdag for at kunne få dagpenge.