Vejle Lærerkreds Vejle Lærerkreds

Medlemsadministration

Kredskontoret administrerer:

- indmeldelse
- adresseændringer
- stillingsændringer
- fraflytninger
- udmeldelse