Vejle Lærerkreds Kredsstyrelsen

Løn og vederlag

I Vejle Lærerkreds udbetaler man vederlag og løn til de tillidsvalgte efter følgende principper. 

  • Pensionsgivende formandshonorar er fastsat til løntrin 52
  • Næstformanden aflønnes som konsulent med løntrin 51 + tillæg på 31.897,-/år. Reguleres efter graden af frikøb.
  • Kredsstyrelsens medlemmer modtager det skattepligtige TR-tillæg på kr. 6.000,- i 00-kroner pr. år.
  • Kredskassereren modtager det skattepligtige TR-tillæg på kr. 6.000,- i 00-kroner pr. år
  • Kørselsgodtgørelse efter gældende regler til kredsstyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og udvalgsmedlemmer.
  • Avishold.

 

Frikøb til arbejdet i hovedstyrelsen (formanden) samt som underviser på foreningens TR-uddannelser (næstformanden) udbetales til Vejle Lærerkreds fra hovedforeningen. 

Vejle Kommune betaler desuden for varetagelse af funktionen som kommunal fællestillidsrepræsentant.”